AKKUYU NGS EKİPMAN ALIMI İHALESİ - ASO NÜKSAK

AKKUYU NGS EKİPMAN ALIMI İHALESİ

Sayın Üyemiz,

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ile ilgili Titan2 IC İçtaş İnşaat A.Ş. tarafından yayınlanan ihaleler kapsamında 31.08.2021 tarihinde (maksimum toplam satın alma değeri 19.792.091,73 USD olan) 938 parça ekipman alımını içeren ‘’Akkuyu NGS’nin inşası için AKU-20-001 lotu ile kontrollü erişim bölgesi (ZKD) ve serbest erişim bölgesi atölyeleri için ekipman temini (4. Güvenlik sınıfı)” İhalesi yayınlanmıştır.

Başvuru için son tarih 15.09.2021 Çarşamba saat 09:00’dır.

İhale kapsamında yer alan ürünler ekli şartnamede İngilizce olarak da yer almaktadır.

Bahse konu ihaleye teklif vermek isteyen firmaların son üç yıl içerisinde en az 7.087.000,00 USD’lik iş bitirme tecrübelerini belgelendirmeleri (fatura, sözleşme vb.) gerekmektedir.

İhale kapsamında iş bitirme belgelerinin kabul edileceği ürün grupları aşağıdaki gibidir:

  • Metal işleme ekipmanları ve takım tezgahları,
  • Genel amaçlı diğer makine ve teçhizat,
  • Ölçüm, test ve navigasyon ekipmanı; her türlü saat,
  • Diğer elektrikli ekipman,
  • Elektrik motorları, jeneratörler, transformatörler ve elektrik dağıtım ve enstrümantasyon,
  • Bıçaklar, aletler ve evrensel donanım. 

İhale tek lot – tek ana yükleniciden temin ile satın alınacak olup, ana yüklenicinin iş bitirme tecrübesi esastır. Alt taşeronların tecrübeleri ana yüklenici tecrübesine dahil edilmemektedir.

Teklif verebilmek için 99.000,00 USD güvencenin teklif sunumunda ödenmesi gerekmektedir.

Paylaşılan ekipmanlar ile ilgili tek lot – tek ana yüklenici olarak teklif vermek isteyen üyelerimizin konuyla ilgili detaylar için Odamız NÜKSAK Nükleer Sanayi Kümelenmesi İktisadi İşletmesi Sn. Tatyana AKIN (Telefon: 312- 417 12 00 Dh. 1228 E-Posta: tatyana.akin@aso.org.tr) ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,