AKKUYU NGS POMPA ÜRETİMİ PAZAR ARAŞTIRMASI - ASO NÜKSAK

AKKUYU NGS POMPA ÜRETİMİ PAZAR ARAŞTIRMASI

İşareti : D-003
Tarihi : 25/06/2018
İlgili Kişi: Nafiye Merve DEMİR (E-posta: merve.demir@asonuksak.org.tr)

AKKUYU NGS POMPA ÜRETİMİ PAZAR ARAŞTIRMASI

Sayın Üyemiz;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı (ETKB – NEPUD)’ndan alınan bir yazıda; Akkuyu NGS’nin sahibi ve Proje’nin yürütücüsü olan Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından; Türkiye’de üretilen pompaların Akkuyu Projesi’nde kullanımı konusunda bir pazar araştırması yapıldığı bildirilmektedir.

Pazar araştırmasına konu pompalara ilişkin ekipman bilgilerine https://drive.google.com/file/d/1ItRf2ulhtoBedTsa0HXJuZB0u7jCOKHn/view?usp=sharing adresinden ulaşılabilmektedir.

Piyasa araştırması ile Türkiye Cumhuriyeti’nde üretilen ürünlerin, Akkuyu Nükleer Santralinin Lisanslanması Sürecinde Esas Alınacak Mevzuat, Kılavuz ve Standartlar Listesi’nde yer alan Rusya Federasyonu mevzuat ve standart gereklerine uygunluğunun kontrolü için bilgi temin edilecektir.

Piyasa Araştırması’na katılmak isteyen üyelerimizin; Ek’de yer alan ve İngilizce olarak tamamlanması gereken Anket Formunu e-posta ile ETKB NEPUD’a (Hakan Hatipoğlu, hhatipoglu@enerji.gov.tr ve Anıl İlgün, anil.ilgun@enerji.gov.tr) adresine ulaştırması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
ASO-NÜKSAK


Ek: Anket Formu Pompa