Başkandan Mesaj - ASO NÜKSAK

Başkandan Mesaj

Sayın NÜKSAK Üyeleri,

Elektrik üretiminde ekonomik enerji üretim teknolojilerinden olan nükleer santraller, ilk yatırım maliyetleri yüksek olduğu halde güvenlik, sürdürülebilirlik, sıfır karbon emisyonu ve işletme maliyeti ile rekabetçi konumunu korumaktadır.

Nükleer santraller arz güvenliği bağlamında sağladığı katkıların yanı sıra; ekonomik, endüstriyel ve teknolojik birçok faydayı da bulunduğu ülkeye sunmaktadır. Bahsedilen faydalardan yararlanabilmek ise büyük ölçüde devletin desteğine bağlıdır. Sabırlı biçimde, uzun vadeli ve doğrudan devlet desteği ile nükleer santrallere yönelik ağır sanayi altyapısı kurulması başarılır ise; nükleer sektör ulusal kalkınma hamlesinin itici gücü olarak, Türkiye’yi cari açıktan kurtarabilecek önemli bir etken olacaktır.

Dünya örneklerine bakıldığında, yalnızca kamu kurumları ya da yalnızca özel sektörün desteği ile nükleer alanda teknoloji transferi yürütülmesi mümkün görülmemektedir. Ancak Devletin liderliğinde, özel sektörün aktif katılımı ile başarı sağlanması mümkündür.

Bu nedenle, ülkemizde nükleer sektörde insan kaynağı, yerli üretim ve Ar-Ge konularında uzun vadede öz yeterlilik kazanılması amacıyla yapılacak çalışmaların, ilgili tüm birimlerce planlanarak yürütülmesi önem arz etmektedir.

Bilindiği gibi, Türkiye’de Enerji Bakanlığı’nın koordinasyonunda birçok eş zamanlı proje sürdürülmektedir. Ankara Sanayi Odası olarak biz de bu çalışmaların içinde yer almaktayız ve sanayinin üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirme çabamızı sürdürmekteyiz.

Nükleer sektörde Türk sanayisinin de yer alması için üç farklı proje faaliyeti 2014 yılından bu yana Odamız koordinatörlüğünde başarıyla devam etmektedir. Bunlardan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı kapsamında desteklenmek üzere sunulan Nükleer Sanayi Kümelenmesi Projesi’nin (NÜKSAK), seçici kurul değerlendirmesine ait olumlu sonucu Mart 2016 itibari ile Odamıza bildirilmiş olup, projeye ait detaylı iş planları Bakanlığı’na sunulmuştur.  Kümelenme Birlikteliği Üst Yapısı ile Bakanlık arasında Mayıs 2017’de imzalanan sözleşme ile akabinde NÜKSAK proje faaliyetlerinin uygulanması süreci başlamıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle yürütülen proje kapsamındaki iş paketleri Odamız tarafından kurulan iktisadi işletme ve İstanbul, Kocaeli, Ege Bölgesi ve Adana Sanayi Odaları işbirliğiyle yürütülmektedir. Projede; İstanbul Teknik Üniversitesi, Gedik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nin yanı sıra nükleer sektörde üretim yapmak isteyen firmalarımız yer almaktadır.

İş paketlerinde yer alan faaliyetlerin içeriğini ağırlıklı olarak karmaşık analizler, nükleer kalite yönetim ve sertifika sistemleri, danışmanlıklar, nükleer sektöre özel kaynak teknolojisi eğitimleri, paslanmaz çelik için Ar-Ge çalışmaları, proje ve teknik destek organizasyonu için altyapı faaliyetleri oluşturmaktadır. 5 yıllık sürede gerçekleştirilecek faaliyetlerin toplam maliyeti 32 milyon TL civarındadır.

Stratejimiz, mevcut yerli sanayi altyapısını, nükleer sektör için verimli kılmak ve mükerrer yatırımları önlemek; benzer faaliyet yürüten firmaların ortak çalışmaları ile sinerji yaratmak olacaktır. Böylelikle Türk sanayisi nükleer sektörde rekabet gücü kazanacak ve yakın çevremizde planlanan nükleer santral projelerinde de uluslararası avantaj kazanacaktır.

Hedefimiz Türkiye’de kurulması planlanan nükleer santral projelerinin ve bu projelerin altyapılarının mümkün olduğunca yerelleştirilmesidir. Nükleer endüstriye özel malzeme ve imalat teknolojilerinin kümelenme birlikteliği üyelerince geliştirilmesi ile teknoloji edinimi, tasarım ve imalat kabiliyeti kazanımı sağlanacaktır.

NÜKSAK üyeleri, nükleer santraller ile diğer elektrik üretim santrallerinde kullanılabilecek vasıfta ürün ve hizmetlere ilişkin tasarım, imalat, montaj ve test yeteneklerini bu proje ile geliştirecektir.

Ülkemizde oluşturulacak bu tecrübe, uzun vadede dünyadaki diğer nükleer santral projelerinde de Türk sanayisinin tedarikçi olmasına zemin hazırlayacaktır.

Projenin ülkemize ve NÜKSAK Üyelerine hayırlı olmasını temenni eder, sektörde yer almak arzusu içinde olan tüm firmalarımızı da bu vesileyle Kümemize katılmaya davet ederim.

Saygılarımla,

Nurettin ÖZDEBİR
Yönetim Kurulu Başkanı