İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAM İNDİRİM ORANLARI - ASO NÜKSAK

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAM İNDİRİM ORANLARI

İşareti: 05/5000-160

İrtibat:dim@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Odamıza ulaşan yazıda, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünün yazısına atfen, İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin beş farklı Enstitüde kariyer planlamasına ve geleceğe yön veren programlarıyla iş dünyasının ve akademik hayatın gelişimine katkı sağlamayı amaçladığı ifade edilmiştir.

Bu hususta 2021-2022 bahar döneminde yüksek lisans ve doktora programları kapsamında Ar-Ge kuruluşları çalışanları ile teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren kurum çalışanlarına %40 oranında indirim imkânı sunulacağı ve indirim kapsamında olan kurumların personelinin indirimden faydalanacağı belirtilmiştir.

Söz konusu indirimlere ilişkin ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

Ek Listesi:

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Programları İndirim Oranları