TEK PAZAR PROGRAMI-ORTAK KÜME GİRİŞİMLERİ (EUROCLUSTERS ÇAĞRISI) - ASO NÜKSAK

TEK PAZAR PROGRAMI-ORTAK KÜME GİRİŞİMLERİ (EUROCLUSTERS ÇAĞRISI)

İşareti : 05/5000-4731

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) yazısına atfen, Avrupa Birliği tarafından uygulama süreci başlayan ve 2021-2027 yıllarını kapsayan Tek Pazar Programı’nın 03 Mayıs 2021 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

Programın ana bileşenleri arasında yer alan “KOBİ’lerin rekabet gücünün güçlendirilmesi” bileşeninin, COSME-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı’nın devamı niteliğinde olduğu belirtilen yazıda Tek Pazar Programı’na ulusal katılım müzakereleri devam eden ülkeler arasında yer almamız nedeniyle açılan çağrılara ülkemizce başvuru yapılabildiği ifade edilmiştir.

Program kapsamında “Ortak Küme Girişimleri (EUROCLUSTERS) Çağrısı” proje teklif çağrısı yayımlanmış olup söz konusu çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgi ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası

 

Ek Listesi:

Tek Pazar Programı – Ortak Küme Girişimleri (EUROCLUSTERS) Çağrısı