YERLİ KABLOLAMA VE İLETKEN ÜRÜNLERİN KULLANILMASI HAKKINDA DUYURU - ASO NÜKSAK

YERLİ KABLOLAMA VE İLETKEN ÜRÜNLERİN KULLANILMASI HAKKINDA DUYURU

İşareti : D-002
Tarihi : 08/06/2018
İlgili Kişi: Nafiye Merve DEMİR (E-posta: merve.demir@asonuksak.org.tr)

AKKUYU NGS PROJESİ
YERLİ KABLOLAMA VE İLETKEN ÜRÜNLERİN KULLANILMASI HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

 

12.05.2010 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin (NGS) Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” ile ülkemizin ilk nükleer santralinin kurulması için çalışmalara başlanmıştır.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı (ETKB – NEPUD)’ndan alınan bir yazıda; Akkuyu NGS’nin sahibi ve Proje’nin yürütücüsü olan Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından; Türkiye’de üretilen kablolama ve iletken ürünlerin Akkuyu Projesi’nde kullanımı konusunda bir pazar araştırması yapıldığı bildirilmektedir.

 

Piyasa araştırması ile Türkiye Cumhuriyeti’nde üretilen ürünlerin, Akkuyu Nükleer Santralinin Lisanslanması Sürecinde Esas Alınacak Mevzuat, Kılavuz ve Standartlar Listesi’nde yer alan Rusya Federasyonu mevzuat ve standart gereklerine uygunluğunun kontrolü için bilgi temin edilecektir.

 

İstekli Türk firmalarının 26 Haziran 2018 tarihine kadar;
• İngilizce ürün katalogları,
• İngilizce olarak hazırlanan referans iş deneyimlerine ait bilgileri,
• EK’de yer alan ve İngilizce olarak tamamlanması gereken Anket Formu beraberinde e-posta ile ETKB NEPUD’a (Hakan Hatipoğlu, hhatipoglu@enerji.gov.tr ve Anıl İlgün, anil.ilgun@enerji.gov.tr) adresine ulaştırması gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,


Ek: Anket Formu