Nükleer Sertifikasyon İçin ASO, TSE ve Rusya İşbirliği - ASO NÜKSAK

Nükleer Sertifikasyon İçin ASO, TSE ve Rusya İşbirliği

22 Ocak 2019 tarihinde Ankara Sanayi Odası ve TSE, Rusya Atom Enerji Şirketi Rosatom tarafından onaylı nükleer güç santraline tedarikçi olmak isteyen firmalara sertifika verme yetkisi olan Cnııtmash Merkezi yetkilileri ile bir araya geldi.

Toplantıya, ASO Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, Cniitmash İhale Direktörü Vladislav Lurye ve Türk Standardları Enstitüsü yetkilileri katıldı.

Görüşme kapsamında Mersin Akkuyu Bölgesi’nde kurulacak olan nükleer güç santraline tedarikçi olmak isteyen firmaların faaliyet alanlarına göre özel sertifika ihtiyaçları ve Cniitmash’ın sunduğu hizmetler değerlendirildi.
ASO, TSE ve Cniitmash arasında işbirliği sağlanması durumunda nükleer sektörde tedarikçi olmak isteyen yerli firmaların ilgili sertifikalara erişimi kolaylaşacak.

Cniitmash’ın ziyaretinin ikinci gününde ASO ev sahipliğinde “Akkuyu Projesi Alt Tedarikçilerine Yönelik Sertifika Gereksinimleri” konulu bir seminer gerçekleştirildi. NÜKSAK Nükleer Sanayi Kümelenmesi üyelerinin katıldığı seminerde firmalar sertifika gereksinimlerine ilişkin sorularına yanıt aldılar.

ASO Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin anahtar teslim yapılacağı için işlerin Rus uzmanların kontrolünde ve standartlarına göre yapıldığını belirtti. Çağlayan, “Akkuyu NGS’de kullanılacak ürünlerin standartlara uygunluğunun onaylanması gerekiyor. Bu konuda Türk firmalarının çok iyi bilgilendirilmesi ve üreticilere bir yol haritası çizilmesi gerekiyor. İşbirlikleri ile tedarikçi firmaların ilgili sertifikalara erişimi kolaylaşacaktır” dedi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde yer almak isteyen firmaların Rusya Devlet Araştırma Merkezi’ne başvurarak onay almaları gerektiğine işaret eden Cniitmash İhale Drektrü Vladislav Lurye şunları kaydetti:
“Merkez bünyesindeki Cniitmash Enstitüsü, Rosatom tarafından materyal araştırma kurumunun başı olarak kabul ediliyor. Nükleer güç santrallerindeki personel ve tedarikçi firmaların Rus standartlarına uygunluğunu onaylayan bir kurum olarak, her hangi yeni bir ürün söz konusu olduğunda denetim ve kontrolünü biz yapıyoruz. Olumlu sonuç alırsak, Rosatom bizim onayımız ve tecrübemize dayanarak bu ürünün kullanımını kabul ediyor. Dolayısıyla Akkuyu NGS’de yer almak isteyen sanayici ve çalışanlarının bizim tarafımızdan verilecek bir sertifikasyona sahip olması gerekiyor” dedi.

ASO, Akkuyu Nükleer Güç Santralinde tedarikçi olarak yer almak isteyen firmaların sertifikalandırılmasında kolaylık sağlamayı hedefliyor.