Tarihçe - ASO NÜKSAK

Tarihçe

Yerli firmaların ülkemizde kurulacak olan nükleer güç santrallerine tedarik sağlayabilmeleri maksadı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı kapsamında, Odamızın koordinatör kuruluş olarak yer aldığı Nükleer Sanayi Kümelenmesi Projesi’ne 10 Temmuz 2015 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Proje kabul sürecinin ilk basamağı olan ön değerlendirmenin, yüksek bir puanlama ile geçilmesinin ardından son değerlendirme ve jüri sunumu öncesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde projede yer alan firma temsilcileri ile Sanayi ve Ticaret Odası yetkilileri ve Üniversite temsilcilerinin katıldığı iş planı değerlendirme toplantısı 3 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  Toplantıda, projede yer alan firmalardan iş birliği önerileri alınmış, sektör grupları belirlenmiş, bu grupların nükleer pazarda kazanabilecekleri yetkinlikler ile ilgili araştırma çalışmalarının yapılmasına karar verilmiştir.

23 Şubat 2016 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca oluşturulan Seçici Kurula yapılan sunum ile projemiz Kümelenme Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulunmuştur.

Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Adana Sanayi Odaları, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gedik Üniversitesi ve kırka yakın nükleer sektörde yer almak isteyen firmanın oluşturduğu kümenin sahiplendiği NÜKSAK Projesi, 2 Mayıs 2017 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde Sayın Bakanımız Dr. Faruk ÖZLÜ’nün katılımı ile gerçekleşen Kümelenme Destek Programı İmza Töreni ile resmi olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Proje kapsamındaki iş paketleri Odamız tarafından kurulan iktisadi işletme (Ankara Sanayi Odası Nükleer Sanayi Kümelenmesi Nüksak İktisadi İşletmesi ) ve İstanbul, Kocaeli ve Adana Sanayi Odaları koordinatörlüğünde yürütülecek olup; faaliyet içeriğini ağırlıklı olarak karmaşık analizler, nükleer kalite yönetim ve sertifika sistemleri, danışmanlıklar, nükleer sektöre özel kaynak teknolojisi eğitimleri, paslanmaz çelik için Ar-Ge çalışmaları ve teknik destek organizasyonu için altyapı faaliyetleri oluşturmaktadır.

5 yıllık sürede gerçekleştirilecek faaliyetlerin toplam maliyeti 32 milyon TL civarındadır.