NÜKSAK BUTEKOM’UN DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI - ASO NÜKSAK

NÜKSAK BUTEKOM’UN DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI

4 Ocak 2018 tarihinde BUTEKOM Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2. Dönem Kümelenme Destek Programı Kapsamında Desteklenen Kümelenme Birliktelikleri Proje Gelişim Toplantısı’na NÜKSAK adına Ankara Sanayi Odası Genel Sekreteri Sn. Doç. Dr. Yavuz CABBAR, Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Mustafa BARAN ve NÜKSAK Proje Koordinatörü Sn. Merve DEMİR ile katılım sağlanmıştır. Toplantıya iştirak eden kümeler, SETEK-Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümesi, İSEK-İstanbul Sağlık Enstitüsü Kümelenmesi, Ostim Temiz Teknolojiler Kümelenmesi ve NÜKSAK-Nükleer Sanayi Kümelenmesi’dir. Küme birlikletiklerinin birinci yıl faaliyetler, uygulamalar ve karşılaşılan sorunların görüşüldüğü toplantı, BUTEKOM laboratuvarları gezisi ile son bulmuştur.