NÜKSAK KÜME MÜKEMMELLİYETİ BRONZ ETİKETİ ÇALIŞMASINI TAMAMLADI - ASO NÜKSAK

NÜKSAK KÜME MÜKEMMELLİYETİ BRONZ ETİKETİ ÇALIŞMASINI TAMAMLADI

NÜKSAK Nükleer Sanayi Kümelenmesi “Küme Mükemmeliyeti Bronz Etiketi” çalışmasını yürütmek üzere Tabu Solutions Genel Müdürü Sn. Ekin TAŞKIN ile toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, NÜKSAK’ın Avrupa’daki muadilleriyle kıyaslanmasını teminen faaliyetler, hedefler ve gelecek planlamalar kapsamında değerlendirmeler yapılmıştır.