ULUSAL COĞRAFİ VERİ SORUMLULUK MATRİSİ - ASO NÜKSAK

ULUSAL COĞRAFİ VERİ SORUMLULUK MATRİSİ

İşareti: 05/5000-5398

İrtibat: dim@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazıda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün yazısına atfen; coğrafi verilerin toplanmasının, üretilmesinin, paylaşılmasının ve satılmasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabi olduğu belirtilmiştir.

Bu hususta konu hakkında detaylı bilgiye ilgili internet sayfasındaki (cbs.csb.gov.tr) “Coğrafi Veri İzin-Coğrafi Veri Lisans” başlığından ulaşılabilmektedir.

Bu kapsamda, ilgili firmalar tarafından Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan 32 adet coğrafi veri temasındaki coğrafi verilerden hangileri ile iştigal edildiğinin Bakanlığa bildirilmesi ve en kısa sürede “vize.csg.gov.tr” uygulaması üzerinden izin/lisans başvurusu süreçlerinin başlatılmasının gerektiği; aksi takdirde rutin ya da ihbar üzerine yapılacak denetimlerde mevzuata aykırı iş yapıldığının belirlenmesi durumunda izin bedelinin 10 katı tutarında idari para cezasının uygulanacağı ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası