ULUSAL NİTELİKLİ FUARLARDA BİREYSEL BULUŞLARIN SERGİLENMESİ - ASO NÜKSAK

ULUSAL NİTELİKLİ FUARLARDA BİREYSEL BULUŞLARIN SERGİLENMESİ

İşareti: 05/5000-779

İrtibat:dim@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz,

Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan Odamıza ulaşan yazıda, Kurumun sınai mülkiyet sistemini yatırım sürecinin bir parçası haline getirmek ve sınai mülkiyetin getireceği avantajlardan yararlanmak isteyenleri bilgilendirmek maksadıyla ulusal ve uluslararası düzeyde birçok fuara katılım sağladığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda ilgili yazıda 2022 yılı itibariyle ekte sunulan ve stant açmak suretiyle katılım sağlanacak ulusal fuarlarda, teknoloji transferi işlemleri ile ticarileştirme faaliyetlerine aracılık etmek üzere, her fuarda 3 bireysel buluş sahibinin Türk Patent Ve Marka Kurumu’nun stant alanında yer almasının kararlaştırıldığı bildirilmektedir.

Ayrıca, bireysel buluşçunun fuarın gerçekleştirileceği il dışında olması halinde her bir buluş için bireysel buluşçunun fuar süresince konaklama giderleri Kurum tarafından karşılanacak olup bunun dışında sair tüm giderler bireysel buluşçu tarafından karşılanacaktır.

Bu bağlamda ekte yer alan ve ilkinde bireysel buluşçuların katılım sağlayabileceği fuarlar, ikincisinde ise bireysel buluşçunun bilgileri ve tercihleri yer almakta olan tabloya Fuarların konseptine uygun olarak her bir buluş için 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle;

•Bireysel buluşçuya ait incelemeli patent belgesi veya patent başvurusu olup olumlu sonuçlanmış araştırma veya inceleme raporu olan,

•Henüz ticarileştirilmemiş veya tercihen prototipi olmakla birlikte tercihen fuarın gerçekleştirileceği ile aynı/yakın ilde ikamet eden

Buluş sahiplerine ilişkin bilgilerin işlenerek 4 Mart 2022 tarihine kadar Odamız Araştırma Yönlendirme Müdürlüğü’ne ( Ceyda Mine POLAT E-Posta: ceyda.polat@aso.org.tr) adresine E-Posta ile iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

Ek Listesi:

2022 Yılı Fuar Takvimi Birimler Giden