PATENTİN TİCARİLEŞİTİRİLMESİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ DAVETİ - ASO NÜKSAK

PATENTİN TİCARİLEŞİTİRİLMESİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ DAVETİ

İşareti: 05/5000-3947

İrtibatı: dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinden Odamıza ulaşan yazıda, Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde Sn. Doç. Dr. Durmuş Sinan KÖRPE’nin buluşçusu olduğu “Bir İtki Ölçüm Sistemi” ve “Bir İnsansız Hava Aracı” başlıklı iki adet patentin geliştirilerek Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelemeli patent tescillerinin gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin hak sahibi olduğu bu iki patentin ticarileştirilmesiyle ilgilenen firmalar ile iş birliği yapılmasının hedeflendiği bahse konu yazıda ifade edilmiş olup bu hususta gerekli patent detaylarını ekte bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası

 

Ek Listesi:

Bir İnsansız Hava Aracı başlıklı patentin detayları

Bir İtki Ölçüm Sistemi başlıklı patentin detayları